ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ „АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ НА ГОДИНАТА“ 2017

  • ГОЛЯМ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СЕРВИЗ
  • КОМПАКТЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СЕРВИЗ
  • ЕКОСЪОБРАЗНОСТ ПРИ СМЯНА НА МАСЛА
  • ОБСЛУЖВАНЕ НА ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ
  • БЛИЗО ДО КЛИЕНТА – СЕРВИЗЪТ С НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ ОТ ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕТО
  • СЕРВИЗ НА ГОДИНАТА – СЕРВИЗЪТ С НАЙ-МНОГО СЪБРАНИ ТОЧКИ СЪВКУПНО ОТ ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА ЖУРИТО
„АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ НА ГОДИНАТА 2017” – ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
Категория /отбележете категорията, за която кандидатствате/:

Критерии за оценка на сервизите*:

Кратко представяне на сервиза (до 500 символа, текстът ще бъде използван за представянето на сервиза на сайта)

I. Материално-техническа база и оборудване (макс. 20 точки)

II. Професионална Квалификация (макс. 30 точки)

III. Обслужване (макс. 50 точки)

IV. Смяна на моторни масла (макс. 50 точки)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СЕРВИЗИТЕ
ПРАВИЛА НА КОНКУРСА „АВТОМОБИЛЕН СЕРВИЗ НА ГОДИНАТА 2017“
#
#
#
#

Медиен партньор

#

Всички права запазени. http://carworkshopoftheyear.com